02 de febrer 2016

Avaria Movistar a Camprodon

La cobertura de telèfons mòbils de la companyia Movistar al nucli de Camprodon presenta talls intermitents i regulars.
Des de l'Ajuntament s'ha posat en coneixement de la companyia aquesta incidència sol·licitant-los que ho resolguin amb la major brevetat possible.