21 de novembre 2008

CURSOS D'INFORMÀTICA


S'ha obert la inscripció pels diferents cursos d'informàtica que organitza l'Ajuntament de Camprodon amb el suport de la Fundació Televall i la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.
Hi ha diversos grups en funció dels nivells i la temàtica de cada curs. Així doncs es fan classes per la confecció de pàgines web, per l'entorn informàtic Open Office Org., i d'Internet.
S'han programat amb un horari molt flexible per tal d'arribar al màxim nombre de ciutadans possible.

XERRADA INFORMATIVA SOBRE INTERNET I LES SEVES POSSIBILITATS


Amb la finalitat d'apropar les TIC (Tecnologia i Informació) al ciutadà, s'ha programat una xerrada informativa el proper divendres (28/11/08) a la sala d'actes de l'Ajuntament de Camprodon a les 19h.
Durant l'acte es repartirà material de suport i s'informarà dels diferents cursos de formació que està realitzant l'Ajuntament.

20 de novembre 2008

ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA DEL RIPOLLÈS
L'Escola Comarcal de Música del Ripollès organitza tallers per a joves i adults de:

- Acordió diatònic.
- Djembè.
- Educació de la veu.
- Guitarra (Acompanyament).

Informació: Antic carrer Major (sobre del Museu Isaac Albéniz) entrada per darrere.
Dilluns de 17h a 21h o al telèfon: 972.700.638.

CONCEDIDA LA SUBVENCIÓ PER FORMACIÓ EN LES TIC I TELETREBALL

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació ha concedit un ajut a l’Ajuntament de Camprodon per a projectes de Teletreball, foment de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a les petites i mitjanes empreses i dinamització econòmica a través de les TIC, destinats a corporacions i empreses locals. La quantitat atorgada ha estat de 32.000 euros.

CAMÍ DELS ENAMORATS


Un cop esgotada la concessió del canal que alimentava la fàbrica Geronès i davant la impossibilitat de tornar a fer passar-hi aigua, l’Ajuntament va procedir a l’adequació i ajardinament del canal que hi havia paral·lel al camí dels enamorats i que bastia energèticament aquesta factoria a la seva època. Aquesta actuació ha permès convertir aquesta zona en un passeig on properament es plantaran arbres.

NOVES DEPURADORES A LA VALL

El Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya destinarà vint-i-un milions d’euros a la construcció de vint-i-vuit depuradores al territori català. Les que compten amb més pressupost afecten la població de Camprodon, amb la construcció dels col·lectors en alta del municipi de Llanars amb la depuradora camprodonina i la desconnexió d’aigües blanques als col·lectors de la capital de la Vall de Camprodon. Tot plegat, amb una inversió superior als cinc-cents setanta-sis mil euros i als tres-cents quaranta-un mil euros, respectivament. En segon lloc, es preveu la construcció d’una depuradora i col·lectors a Vilallonga de Ter amb un import superior als sis-cents quaranta mil euros, i a Molló una estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors, amb un pressupost aproximat de tres-cents noranta mil euros.

GARATGES DE LA COLÒNIA ESTABANELL


Acabada la primera fase de l’obra de la Colònia Estabanell, que ha consistit en la supressió de les antigues barraques i redistribució de l’espai amb la creació de vials i condicionament de l’espai, s’està licitant la segona fase, que consistirà en la construcció dels nous garatges que paguen íntegrament els veïns i que compta amb un pressupost de 359.311,84 euros. En aquesta fase es construiran trenta-cinc garatges, els restants es projectaran més endavant i en funció de la demanda.

OBRES CASA DE LA VILA


Ja s’han adjudicat les obres de reforma de la Casa de la Vila a l’empresa Obres Indika, SL. Aquesta reforma ha de permetre una millor distribució dels serveis municipals i la supressió de les barreres arquitectòniques amb la construcció d’un ascensor.
L’obra, que millorarà substancialment l’atenció i l’accessibilitat dels ciutadans a l’Ajuntament, es realitzarà en un període de 6 mesos. Durant aquest temps, les dependències municipals s’ubicaran provisionalment en un altre emplaçament, mantenint però els mateixos números de telèfon.

LES NOVES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA NACIONAL


Un cop enllestides les obres de la nova oficina de la Policia Nacional, que estarà situada a les mateixes dependències de la caserna de la Guàrdia Civil, però amb serveis i funcionament completament independents, s’ha procedit a urbanitzar i adequar la zona. Com a actuació municipal i en previsió de l’afluència massiva de ciutadans, l’Ajuntament s’ha encarregat de construir una tanca per delimitar la zona i evitar l’estacionament de vehicles en l’espai restringit als cossos policials.
També s’ha ampliat el servei de bus que fa parada al pavelló Llandrius per accedir a la Comissaria i al pont de Freixenet per anar al CAP.
El mes de desembre es procedirà a la inauguració oficial de les noves dependències, on s’expedeix el nou DNI digital, amb la presència del Delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Sr. Joan Rangel, i el Subdelegat del Govern a Girona, Sr. Francesc Francisco.


VÍDEO DE L'ESPAI CAMPRODON AVUI DE TVR

Aquí hi trobareu el programa d'informació municipal de l'Ajuntament de Camprodon que s'emet per Televisió del Ripollès el primer dijous de cada mes.

19 de novembre 2008

REVISTA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL EL CAMPRODÓ Nº21


Aquí trobareu en format PDF la revista d'informació municipal de l'Ajuntament de Camprodon número 21, corresponent a la primavera 08,