15 de juliol 2009

INAUGURACIÓ DEL PASSEIG MARISTANY


L’acte d’inauguració, de les obres de millora del Passeig Maristany que s’han realitzat gràcies a les aportacions de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament, i dels mateixos veïns del passeig, tindrà lloc el diumenge 26 de juliol de 2009 a les 17h. i comptarà amb la presència de l’Honorable Sr. Joaquim Nadal i Farreras, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.