28 de juny 2011

ACTE DE RECONEIXEMENT DELS TERMES

Com cada any aquest dilluns al matí s'ha realitzat la sortida de reconeixement dels diversos municipis que linden amb França. L'acte, que serveix per comprovar els límits de cada municipi, compta amb un recorregut que passa per les diverses fites o "mugues", i consisteix en una caminada de reconeixment de les diverses delimitacions i la signatura d el'acte corresponent. Participen en aquesta comprovació els representants del municipis afectats i els serveis de policia d'ambdós costats de la frontera.
Aquestes són les imatges de la signatura de l'acte: