10 d’abril 2012

RESUM EN IMATGES D'UNA SETMANA SANTA PLENA D'AMBIENT

Resum en imatges d'una Setmana Santa Plena d'activitat i ambient a la Vall:
Fotografies del Ripollès Info sobre la Processó:
http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/995/foto/32264
http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/996/processo/dels/sants/misteris/camprodon
http://www.naciodigital.cat/elripolles/galeria/992/desfilada/maniple/camprodon
Vídeo del Camprodon Avui: