02 d’octubre 2012

"OFIDEUTE" EL NOU SERVEI DE BENESTAR SOCIAL PER FRENAR ELS DESNONAMENTS

Amb la finalitat d'informar i d'evitar els desnonaments a les famílies amb deute hipotecari, l'Oficina de Benestar Social del Ripollès posa en marxa el servei OFIDEUTE.
Aquest servei s'oferirà a tothom a qui ho necessiti i si és compleixen aquestes dues condicions:
  • Ser propietari d'un únic habitatge d'ús habitual.
  • Tenir dificultats per fer front al pagament de l'hipoteca del mateix habitatge.
Per més informació o bé per sol·licitar una trobada per parlar-ne podeu trucar al 972.703.211 telèfon del Consorci de Benestar Social.