25 d’octubre 2013

DISSABTE ARRIBA L'HORARI D'HIVERN

Aquest dissabte caldrà canviar l'hora dels rellotges. Quan siguin les 3h de la matinada caldrà retardar els rellotges una hora, posant-los a les 2h. Amb aquesta mesura es dóna compliment a l'article 2 del Reial Decret 236/2002, d'1 de març, el final l'horari d'estiu tindrà lloc a les 3.00 h de la matinada (una hora menys a les Canàries). En aquell moment l'hora oficial a tot l'Estat es retarda 60 minuts, raó per la qual aquest dia tindrà una durada oficial de 25 hores.