15 de desembre 2008

PARC INFANTIL DE NADALL'àrea de Cultura de l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme del municipi, ha engegat novament el parc Infantil de Nadal. En els dies i hores assenyalats aquest espai lúdic, adreçat a nens de 3 i fins a 12 anys, obre les seves portes al Pavelló Vell.