01 d’octubre 2009

RECOLLIDA DE ROBA AMIGA

Fa tres mesos que es van posar dos contenidors de recollida de roba usada a Camprodon: un a l'estació de bus i l'altre davant del CAP.
En aquests tres mesos un total de 3175.82 Kg de roba han estat recollits.
La Cooperativa Roba Amiga és l'encarregada de la recollida selectiva de roba usada ja que la reutilització i el reciclatge del residu tèxtil municipal mitjançant la venda d’articles de segona mà és un mètode de valorització del rebuig . La reutilització comporta uns beneficis ambientals pel que fa a l’estalvi d’energia i recursos naturals. El reciclatge de la roba no reutilitzable, mitjançant el Taller de drap i borra, fa que es redueixi considerablement el volum d’aquest tipus de rebuig que va a l’abocador.