08 de gener 2010

PLANS LEADER

S'ha publicat al DOGC *la convocatòria 2010 dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals* del programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013.
Avui divendres es fa una xerrada a les 6 de la tarda, a la sala de plens de Sant Pau de Segúries, per conèixer tots els detalls d'aquesta campanya.
La convocatòria va dirigida totes les empreses del sector agroalimentari, turístic o microempresa diversa que generin activitat econòmica i ocupació a les zones rurals. Les ajudes poden ser de* fins el 40% de la inversió* que l’empresa realitzi, tant si és per ampliació
de negoci com si és per la creació d’una nova empresa.
Al nostre territori, aquestes subvencions les gestiona l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura, formada pel Consorci Ripollès Desenvolupament i El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, entre d’altres entitats. L’àmbit d’actuació de l’Associació és la comarca del Ripollès i les poblacions de Sant Vicenç de Torelló, Orís, Sant Pere de Torelló, així com els cinc municipis del Bisaura.
Les empreses que tinguin interès en ampliar el seu coneixement d’aquestes ajudes poden posar-se en contacte directament amb les oficines de l'Associació LEADER de Torelló o Ripoll.
La convocatòria restarà oberta fins el dia 13 de febrer del 2010. Les persones interessades es poden demanar entrevista trucant al 972 70 44 99.