08 de gener 2010

ROBA AMIGA

El servei de recollida de roba usada de la Cooperativa "Roba Amiga" ha fet un bon balanç de l'any 2009.
Aquestes són les dades que ens han fet arribar relatives al nostre municipi i a la comarca en general:
A Camprodon hi ha 2 contenidors de roba que situats a l'estació d'autobusos i al CAP del municipi, han permés recollir 8524,037 kgs de roba des de la seva implementació a l'estiu.
La roba recollida a Camprodon, sumada a la recollida a la resta de la província i altres territoris, ens ha permès processar un total de 1.309.105 Kg de roba, cosa que ha fet possible la contractació durant aquest any de 34 usuaris dels Serveis Socials i alguns d’ells en tractament al CAS (Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències) .
La reutilització i el reciclatge del residu tèxtil municipal mitjançant la venda d’articles de segona mà és un mètode de valorització del rebuig que afegeix un valor ambiental a les nostres activitats. La reutilització comporta uns beneficis ambientals pel que fa a l’estalvi d’energia i recursos naturals. El reciclatge de la roba no reutilitzable, mitjançant el Taller de drap i borra, fa que es redueixi considerablement el volum d’aquest tipus de rebuig que va a l’abocador. És per això que no pot passar per alt el que representa aquesta activitat per al desenvolupament sostenible i la conscienciació ambiental a la nostra província en una iniciativa pionera a tot Catalunya i a tot l’estat.