12 de març 2010

PLA ESPECIAL DE L'ALTA GARROTXA


A principis del 2010 es va iniciar la primera fase del treball de redacció del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l'Espai Natural de l'Alta Garrotxa.


Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge són l'instrument tècnic i jurídic a través del qual s'estableixen els objectius de recuperació i conservació d'un espai natural.


Per tal de conèixer la seva opinió, els emplacen a assistir al taller que tindrà com a objectiu la identificació dels elements principals i més rellevants per a la diagnosi de l'Espai Natural de l'Alta Garrotxa. El taller tirndrà lloc el proper dissabte 20 de març a Sant Joan Les Fonts (Estada Juvinyà) de les 11H a les 14H. Confirmar assistència al telèfon 93.851.50.55 o bé al correu electrònic info@plaespecial-altagarrotxa.cat.


A més, l'Ajuntament de Camprodon disposa d'unes enquestes que poden omplir per tal de saber la seva opinió.


Poden consultar la pàgina http://www.plaespecial-altagarrotxa.cat/.