30 de setembre 2010

INAUGURACIÓ DELS GARATGES DE LA COLÒNIA ESTABANELL

Coincidint amb la Festa de la Colònia Estabanell, aquest diumenge dia 3 d'octubre s’inaugurarà l'actuació de remodelació de la zona dels garatges de la Colònia Estabanell. Una actuació que va permetre la supressió de les antigues barraques, i la posterior remodelació de l’espai amb la creació d'una plaça, la urbanització de l'espai i la millora dels serveis.