19 de gener 2011

NIKKON ENTREVISTA A PERE IGNASI ISERN

Després de formar part del jurat del prestigiós concurs de professionals NIKON 2010 i publicar recentment les seves fotografies en revistes especialitzades en ornitologia -SEO/BirdLife, Plomes, entre d’altres, el camprodoní Pere Ignasi Isern ha estat protagonista d'una entrevista de tercer grau a la web de la multinacional Nikon.
Podeu llegir-la en aquest enllaç:

http://www.nikonistas.com/digital/notices/aplicamos_el_tercer_grado_a_pere_ignasi_isern_3818.php