26 d’abril 2011

BALANÇ DE LA RECOLLIDA DE ROBA USADA A CAMPRODON

Els responsables de la gestió dels contenidors de roba usada "Roba Amiga" ens han fet arribar aquesta nota de premsa sobre el balanç de la recollida al nostres municipi:

INFORME TRIMESTRAL DE LA RECOLLIDA DE ROBA USADA

Des d’EI ADAD L’Encant i la Cooperativa Roba Amiga, oferim les dades de la roba que hem recollit a Camprodon durant el primer trimestre de l’any 2011:

Nº de contenidors al municipi / Quilograms recollits
3 / 3067

Gràcies a aquestes xifres i a les d'altres poblacions de la província s'ha pogut mantenir una estructura empresarial amb llocs de treball destinats a la inserció laboral de persones que formen part de col•lectius en risc d’exclusió social i laboral.
D’aquest primer trimestre de l’any 2011, podem destacar que la recollida ha sofert una davallada si ho comparem amb els darrers trimestres de l’any 2010. No obstant, i segons demostra el següent gràfic, si ho comparem amb els primers trimestres dels 4 anys anteriors, la recollida ha augmentat considerablement.


L’explicació d’aquest fet s’extreu de les següents dades que estàn representades en el gràfic: l’augment de contenidors. Durant els últims anys hem seguit una política d’increment de noves ubicacions a moltes poblacions de la Província de Girona, passant de tenir al 2007 la quantitat de 119 contenidors, a 2011 tenir-ne 274. Aquest fet ens ha permès durant el primer trimestre de 2011 augmentar la recollida de roba envers d’altres anys.Tant nosaltres com el medi ambient agraïm continuin col•laborant amb nosaltres i creient en el nostre projecte.