12 de juliol 2011

PLANS D'OCUPACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS

El passat 29 de juny i donant continuïtat al projecte de “Rehabilitació d’edificis i espais públics” que ja s’havia dut a terme durant mig any, l’Ajuntament de Camprodon va contractar vuit persones per un altre període de sis mesos. Aquests plans d’ocupació compten amb el finançament del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu i tenen com a objectiu la promoció de la contractació laboral de persones aturades del municipi per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i d’interès general i social.  Els treballadors continuaran la tasca de suport a la brigada municipal en el manteniment i reparació d’edificis i espais públics.