20 de febrer 2012

PROHIBIT FER FOC

Les condicions meteorològiques han fet avançar el període de prohibició de fer foc tal i com recull el Diari de la Generalitat aquesta prohibició estarà vigent fins el proper 14 de març i diu així:

"La meteorologia dels darrers mesos i setmanes està propiciant que durant aquests mesos de gener i febrer a la majoria de comarques de Catalunya hi hagi un elevat perill d’incendis. Les causes d’aquesta situació estan relacionades amb la manca de pluges. Mentre no millorin les condicions de la vegetació es preveu que el nivell de perill d’incendi continuï assolint sovint valors alts i molts alts en els dies més desfavorables.
.../...
RESOLC:
—1 En el període comprès des l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, dia 14 de febrer i fins el dia 14 de març de 2012 queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similar, en els terrenys forestals estiguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta de les comarques relacionades a l’annex de la present Resolució. Igualment queden prohibides les següents actuacions previstes a l’article 15 del Decret 64/1995: cremar rostolls, fer focs d’esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura, llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
—2 No obstant el que es disposa en el primer punt de la present Resolució, la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat podrà atorgar autoritzacions, en el període esmentat, d’acord amb el que estableix el capítol 4 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
—3 Fer difusió de la present Resolució als ajuntaments, a les agrupacions de defensa forestal i a les associacions professionals agràries."
Comarques:
Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrotxa
Garrigues
Gironès
Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà Pla de l’Estany
Priorat
Ribera d’Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Vallès Occidental
Vallès Oriental