13 de març 2012

DISSENYA EL LOGOTIP DE LA COMISSIÓ DE CULTURA.

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Camprodon ha organitzat un concurs per trobar logotip per la Comissió de Cultura. Us adjuntem les bases i us animem a participar-hi.

BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DE LA COMISSIÓ CULTURAL DE CAMPRODON.

La Comissió Cultural de Camprodon convoca el concurs per a la creació del LOGOTIP que serà la imatge destinada a representar aquesta comissió. El disseny gràfic ha de ser adequat per a la seva reproducció en paper, web o suports multimèdia.

1.-PARTICIPANTS: Podrà participar qualsevol persona física que ho desitgi. Els participants podran presentar fins a dues propostes inèdites.

2.-CONTINGUT DEL DISSENY: El contingut de les obres a presentar estaran compostes pel logotip i el text Comissió Cultural de Camprodon. S’aconsella fer servir colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos, per tal de ser utilitzat tant en color com en blanc i negre.

3.- PRESENTACIÓ DEL DISSENY: En format digital com arxiu/s adjunt/s a correu electrònic, que inclogui: disseny en format digital escalable que permeti la inserció i manipulat del logotip amb els programes de disseny actuals (amb extensió BMP, GIF, JPG i/o TIF), amb una resolució mínima de 480 x 480.

4.-LLIURAMENT I TERMINI. Es podran enviar propostes fins al dia 26 de març de 2012 a les 12h. El lliurament dels projectes s’ha de realitzar a través del correu electrònic a l’adreça informacio@camprodon.cat, indicant en l'assumpte "Concurs Logotip".

5.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR. Conjuntament amb el logotip s'enviaran les següents dades: un Pseudònim per a la votació i una breu descripció del logotip.

6.- VOTACIÓ. La votació de les propostes es farà mitjançant el grup del Facebook de la Comissió Cultural de Camprodon la setmana del 26 al 30 de març. La proposta que tingui més “m’agrada” serà la guanyadora. La comissió podrà declarar el premi desert, si així ho considera oportú.

7.-JURAT. Els membres de la Comissió Cultural de Camprodon.

8.- PREMI. El premi consistirà en entrada gratuïta als esdeveniments organitzats per la Comissió Cultural de Camprodon al llarg de l’any 2012.

9.-PROPIETAT INTEL•LECTUAL.
a) El guanyador del Concurs cedeix tots els drets en relació amb el treball realitzat i presentat, per la qual cosa la Comissió Cultural de Camprodon passarà a ser propietària de tots els drets de propietat industrial i intel•lectual que poguessin correspondre-li en relació amb el gràfic i amb la denominació. De la mateixa forma, se cedeixen també els drets de manipulació, edició, exposició i reproducció.
b) El guanyador es farà totalment responsable enfront de les reclamacions que poguessin sorgir de qualsevol naturalesa, o que tercers poguessin fer sobre aquest tema, sense caràcter exhaustiu, a l'originalitat, semblats o còpies parcials dels treballs presentats.

11.- PRESENTACIÓ DEL LOGOTIP GUANYADOR La presentació del logotip guanyador i lliurament de premi es realitzaran quan la Comissió Cultural de Camprodon ho comuniqui al guanyador.

12.-ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació en el Concurs porta implícita l'acceptació de totes les seves bases. Tota qüestió no prevista a les presents bases serà resolta per la comissió comunicant-se a cada participant la decisió que correspongui.