23 de març 2012

DIUMENGE A LA MATINADA CANVI D'HORARI

Aquest darrer cap de setmana de març es produeix el canvi d'horari d'estiu. Un canvi que s'ha d'efectuar la matinada d'aquest diumenge, 25 de març, quan s'haurà d'avançar el rellotge una hora. Així, quan siguin les dues del matí s'avançaran els rellotges fins a ser les tres. És a dir dormirem una hora menys.
Aquesta mesura, que s'aplica de manera coordinada a tota la Unió Europea, permet disminuir la despesa energètica relacionada amb la il·luminació artificial mitjançant l'adaptació de l'horari a les hores de llum natural.