06 de febrer 2013

LA VALL DE CAMPRODON COM EXEMPLE ENERGÈTIC DE BIOMASSA

El proper 20 de febrer es farà una jornada sobre energies alternatives i la solució dels recursos forestals per a les indústries i els habitatges en general. La jornada, que servirà per conèixer els avantatges d'aquest recurs energètic natural, inclourà la visita a dos instal·lacions que ubicades a la vall de Camprodon disposen d'aquesta solució energètica tant a l'administració pública com en un negoci particular. 
Adjuntem informació de l'esdeveniment i el programa del mateix: