22 d’abril 2009

L'ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME VOL LA TEVA OPINIÓ

L'Associació de Comerç i Turisme de Camprodon ha creat una bústia de suggeriments per tal que els clients dels establiments turístics de Camprodon puguin dir la seva pel que fa al servei i atenció, a l'oferta gastronòmica i hotelera, als accessos a la vila, a les activitats que s'hi desenvolupen i a la imatge de la població.
D'aquesta manera l'entitat camprodonina vol millorar segons l'opinió dels clients.
A continuació, fotografia de la bústia i del full d'enquesta: