22 d’abril 2009

NOU PLÀNOL TURÍSTIC DE CAMPRODON


L'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Camprodon ha redissenyat el mapa turístic de la vila. Es tracta d'un mapa amb el nom de tots els carrers de la població i al dors un llistat amb els establiments comercials i de serveis de Camprodon.