22 de febrer 2010

DISSABTE FESTA DE PRESENTACIÓ DE "VALL DE CAMPRODON TV"

El dissabte 27 de febrer, a les 19 hores es presentarà la nova televisió ONLINE de La Vall de Camprodon.
Valldecamprodontv.com és la primera WEBTV del nostre país que neix amb l'objectiu de potenciar una zona geogràfica, tant a nivell turístic, com a nivell comercial i empresarial, la vall de Camprodon.
Valldecamprodontv.com és una iniciativa privada que compte amb el suport de La Mancomunitat de La Vall de Camprodon i els ajuntaments que la componen.
L'acte tindrà lloc a la "Sala de les Columnes" del Casal Camprodoní.
Des de les 18 hores es podran visualitzar vídeos i s’enregistraran entrevistes.
Una bona oportunitat per veure en funcionament aquest nou projecte de televisió virtual.