22 d’octubre 2010

UNA SONDA MESURA LES EMISSIONS DE RADIOFREQÜÈNCIA DE LA TELEFONIA A CAMPRODON

Camprodon forma part del Sistema de Monitorització de Radiofreqüència que ha engegat la Generalitat de Catalunya (SMRF) i que ja compta amb més de 200 equips de control de les emissions de les antenes de telefonia mòbil en funcionament a tot el territori català. Aquesta xarxa de mesura contínua, és la més gran del món d'aquest projecte pioner, com a model de bones pràctiques en el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions i on a finals de 2011 es preveu comptar amb més de 300 sondes a tot el territori català.
L'objectius d'aquest mesuradors és assegurar els mecanismes de control que garanteixin el compliment de la normativa mediambiental de les estacions base instal·lades per donar serveis de comunicacions mòbils, amb independència de la seva tecnologia i banda de freqüències. Aquestes medicions han de ser inferiors als 27V/m i en cas de superar-se els valor d'alarma establerts en 10 V/m es disparen tots els mecanismes per resoldre la incidència. Fins ara això no ha passat mai perquè els registres més alts a nivell de tots els mesuradors de Catalunya, no ha arribat a 10V/m.
Per consultar les dades i veure els registres efectuats podeu consultar aquest web (cliqueu la imatge i seleccioneu Camprodon):