10 de març 2011

EL PONT DE CAMPRODON A "LA RIERA"

"Volta el món i torna a Camprodon" si fem cas a aquesta dita popular podem pensar que molta gent coneix el nostre municipi. I una prova d'això la trobem a les diverses referències que se'n fa del municipi tant a internet com a la nostra televisió, TV3. La darrera constància d'això la trobem al capítol de la Riera d'aquest dimecres on a casa de la protagonista, Mercè Riera, hi ha un quadre del Pont de Camprodon.