17 de març 2011

MÉS CLASSES D'INFORMÀTICA INICIAL GRATUÏTES

Amb la finalitat d'alfabetitzar digitalment a la població, l'àrea de noves tecnologies organitza novament classes d'informàtica gratuïtes dues hores durant dos dies a la setmana. Adjuntem cartell informatiu: