20 de gener 2012

PARTICIPA AL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CAMPRODON

la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Camprodon està elaborant el nou Pla Local de Joventut pel quadrienni 2012-2015 i busca la implicació de la ciutadania per a definir-ne correctament els objectius, uns objectius reals i que atenguin a les necessitats d'aquest col•lectiu que va dels 15-30 anys.
Amb el lema: Jove, i tu què hi dius? Penses que ningú escolta la teva veu? Si creus que és necessari canviar coses del nostre municipi, aquest és el moment de fer-te escoltar! Et conviden a participar en els grups de discussió previstos pel primer cap de setmana de febrer on s’abordaran temes que els afecten directament.
El Pla Local de Joventut s'elaborà en diverses fases, els grups de discussió en són el punt de partida, l'objectiu és el de confeccionar una eina que reculli les percepcions dels ciutadans més joves sobre diversos temes i serveis del municipi. El pla marcarà les línies bàsiques d'actuació en qüestions de participació, oci, lleure, cultura, salut, treball, habitatge, etc. i és per això et convoquen a aquestes reunions de treball. Adjuntem cartell: