29 de maig 2012

DE PLAÇA ESPANYA A PLAÇA DE LA VILA

En la darrera sessió plenària de l'Ajuntament de Camprodon, del divendres 25 de maig, es va acordar per unanimitat el canvi de nom de la plaça on es troba situat l'ajuntament que passarà de Plaça Espanya a denominar-se Plaça de la Vila, un nom que ja s'utilitza de forma popular.
Actualment s'estan realitzant tots el tràmits administratius perquè aquesta canvi sigui formal i efectiu en breu.