15 de maig 2013

LES ACTIVITATS DE LA VALL UNIFICADES EN UN CALENDARI

Des de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, amb el suport dels sis ajuntaments, es va acordar promocionar totes les activitats que es programen a la Vall de forma conjunta. D'aquesta manera els visitants coneixen en tot moment què es fa i a on.
Podeu trobar aquesta informació aquí: