10 de juny 2014

L'Associació de Comerç i Turisme de la Vall estrena App

L'Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon ha engegat una campanya de dinamització i promoció a través d eles noves tecnologies i per aquest motiu ha apostat per una aplicació mòbil que anomenada "la botiga del barri" permet  localitzar establiments i serveis i promocions dels seus associats amb geolocalització.
Per presentar aquesta nova aplicació s'ha preparat una jornada dedicada exclusivament a fer formació perquè els establiments i empreses puguin conèixer els avantatges que ofereix aquest nou servei.