20 de novembre 2008

NOVES DEPURADORES A LA VALL

El Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya destinarà vint-i-un milions d’euros a la construcció de vint-i-vuit depuradores al territori català. Les que compten amb més pressupost afecten la població de Camprodon, amb la construcció dels col·lectors en alta del municipi de Llanars amb la depuradora camprodonina i la desconnexió d’aigües blanques als col·lectors de la capital de la Vall de Camprodon. Tot plegat, amb una inversió superior als cinc-cents setanta-sis mil euros i als tres-cents quaranta-un mil euros, respectivament. En segon lloc, es preveu la construcció d’una depuradora i col·lectors a Vilallonga de Ter amb un import superior als sis-cents quaranta mil euros, i a Molló una estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors, amb un pressupost aproximat de tres-cents noranta mil euros.