20 de novembre 2008

CAMÍ DELS ENAMORATS


Un cop esgotada la concessió del canal que alimentava la fàbrica Geronès i davant la impossibilitat de tornar a fer passar-hi aigua, l’Ajuntament va procedir a l’adequació i ajardinament del canal que hi havia paral·lel al camí dels enamorats i que bastia energèticament aquesta factoria a la seva època. Aquesta actuació ha permès convertir aquesta zona en un passeig on properament es plantaran arbres.