20 de novembre 2008

CONCEDIDA LA SUBVENCIÓ PER FORMACIÓ EN LES TIC I TELETREBALL

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació ha concedit un ajut a l’Ajuntament de Camprodon per a projectes de Teletreball, foment de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a les petites i mitjanes empreses i dinamització econòmica a través de les TIC, destinats a corporacions i empreses locals. La quantitat atorgada ha estat de 32.000 euros.