20 de novembre 2008

GARATGES DE LA COLÒNIA ESTABANELL


Acabada la primera fase de l’obra de la Colònia Estabanell, que ha consistit en la supressió de les antigues barraques i redistribució de l’espai amb la creació de vials i condicionament de l’espai, s’està licitant la segona fase, que consistirà en la construcció dels nous garatges que paguen íntegrament els veïns i que compta amb un pressupost de 359.311,84 euros. En aquesta fase es construiran trenta-cinc garatges, els restants es projectaran més endavant i en funció de la demanda.