20 de novembre 2008

OBRES CASA DE LA VILA


Ja s’han adjudicat les obres de reforma de la Casa de la Vila a l’empresa Obres Indika, SL. Aquesta reforma ha de permetre una millor distribució dels serveis municipals i la supressió de les barreres arquitectòniques amb la construcció d’un ascensor.
L’obra, que millorarà substancialment l’atenció i l’accessibilitat dels ciutadans a l’Ajuntament, es realitzarà en un període de 6 mesos. Durant aquest temps, les dependències municipals s’ubicaran provisionalment en un altre emplaçament, mantenint però els mateixos números de telèfon.