28 de juliol 2010

CAMPRODON MILLORA LA SEVA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Pel que fa a la reposició de l'enllumenat exterior existent, s'ha efectuat un canvi de pàmpols per altres més eficients energèticament i s'han substituït les bombetes de vapor de mercuri de 125 watts per làmpades d'halogenurs metàl•lics de 70 watts. En una primera fase s'ha actuat al carrer Nou, carrer Catalunya, carrer de la Verge i la Plaça Dr. Robert. En una segona fase, l'Institut Català d'Energia depenent de la Generalitat ha assumit el cost d'aquesta actuació a a plaça Espanya, carrer de la Molsa, carrer del Carme, carrer dels Estudis i part del carrer de la Cerdanya.
En quant a la renovació de la calefacció del CEIP Doctor Robert, fruit d'una subvenció de l'Estat s'ha pogut sectoritzar el centre, dividint-lo en sis parts de manera que es pugui termostar els diferents espais de forma independentment i així fer un ús més eficient de l'energia. L'obra s'ha fet mantenint la instal•lació existent de l'antiga calefacció i creant espais diferenciats per escalfar diverses parts del centre de forma autònoma.