07 de juliol 2010

CASAL D'ESTIU 2010

El Casal d'estiu de l'Ajuntament de Camprodon acull a una seixantena d'infants distribuïts en tres grups en funció de l'edat. El grup més ampli són els petits de 3 a 5 anys. El segueixen els mitjans de 5 a 6 anys i per últim els nens i nenes de 7 a 10 anys.
En aquesta edició, el Casal gira entorn al centre d'interès d'un campaner que els porta a descobrir diversos móns cada setmana. A més, els nens i nenes del Casal gaudeixen de la pràctica d'esports, fan excursions, jocs d'orientació i s'ocupen d'un hort, entre altres activitats.
En agunes tardes, el Casal, compta amb la col·laboració de l'Escola de Música del Ripollès que prepara alguns tallers.