29 de juliol 2010

EL ANEM DE FESTA, ON LINE

TVR diposa d'una pàgina web on es poden veure a la carta els programes més representatius de producció pròpia.
Des d'aquesta setmana hi ha penjat el vídeo de la nostra Festa Major de l'espai "Anem de Festa".